fbpx

Termeni și condiții

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vânzarea produselor sau serviciilor de sub brand-ul PHARMA 2 TOP este Pharma 2 TEAM Education SRL,  cu sediul pe Str. Mitr. Andrei Șaguna, nr 10, bl L6, sc 2, ap 10, Tecuci, jud. Galați, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J17/1809/2022, cod unic de înregistrare 46915907, cont bancar RO81BTRLRONCRT0CI7997901, reprezentată de Dna Tudorache Aurica, în calitate de Administrator.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs de formare în domeniul farmaceutic sau alte produse;
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului sau a altor produse;

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare, cât ii permite starea actuala a țării.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lor.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral în momentul plasării comenzii, în lei. Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și cea de-a doua rată, în 21 de zile de la momentul comenzii.

⦁ Pagina de vânzare va fi denumită www.pharma2top.ro/ cu extensia specifică fiecărui produs în parte .

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, dacă acesta consideră că achiziționarea cursului nu îl ajuta, acestuia i se restituie suma din prețul achitat, la cererea scrisă sau verbală.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispoziții Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.